zerblatt.org: utvikling

Seen

Dette skriptet registrerer aktiviteten til alle brukerne i kanalen, det vil si JOIN, PART, TEXT, ACTION eller QUIT. Disse dataene lagres i en tekstfil. Når noen så spør klienten på formen Klient, seen Nick, svarer den når den sist så Nick foreta seg en av de nevnte handlinger.

Installasjon

For å installere scriptet lagrer du filen seen.mrc i en mappe du kaller scripts inne i mIRC-mappen din. Deretter åpner du filen i Notepad e.l. og endrer #MinKanal på fjerde linje til navnet på kanalen hvori du vil bruke scriptet. Skulle du ønske at dataene lagres i en annen fil enn seen.txt, kan du også endre det. For å starte skriptet, skriver du i mIRC /load -rs scripts/seen.mrc, og svarer ja på eventuelle spørsmål. Dette trenger du kun å gjøre første gang. Deretter går alt av seg selv, og du kan begynne å bruke funksjonen.

[22:04] <Zerblatt> EnerLogg, seen torztein
[22:04] <EnerLogg> sist gang jeg så torztein var for 1 time, 35 minutter og 6 sekunder siden.
[22:04] <Zerblatt> EnerLogg, seen Olehaa
[22:04] <EnerLogg> sist gang jeg så Olehaa var for 27 dager, 22 timer, 55 minutter og 40 sekunder siden.
[22:04] <Zerblatt> EnerLogg, seen GeirTore
[22:04] <EnerLogg> nei.

Last ned

Last ned ZIP-arkiv (1 KiB)

Tilbake til utvikling

Til toppenTilbake • Validerende XHTML og CSS